Програмні продукти - екологія (ОВНС/ОВД, дозвіл на викиди, оцінка ризику)
 ЕКОЛОГІЯ
Різні версії системи розрахунку забруднення ЕОЛ надають користувачу потужні засоби для математичного моделювання процесу розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері та є логічним подовженням еволюції даної програми, що розпочалася у 1990р. Всі версії системи узгоджені Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Еол 2000 (Copyright  © 1997- 2021 ТОВ "Софт фонд") автоматизована система розрахунку розсіювання викидів шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Призначена для оцінки впливу шкідливих викидів проектованих та діючих (реконструюємих) підприємтв на забруднення приземного шару атмосфери  (Windows-версія). 
Розрахункові модулі системи реалізують "Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86" . Система дозволяє розраховувати поля забруднення для точкової моделі джерела  викиду шкідливих речовин з круглим та прямокутним вустям труби, лінейної моделі, двох моделей площинного джерела  (моделі пруда-відстойника та моделі джерела, що складається із сукупності окремих точкових джерел, роміщених  близько один від одного, з однаковими значеннями конструкціонних та технологічних характеристик). За бажанням користувача при оцінці впливу проектованих та реконструюємих підприємтсв на забруднення атмосфери розрахунок провадиться з урахуванням фонових (існуючих) концентрацій.
Еол 2000  стане у нагоді підприємствам для отримання будівельної ліцензії (як програмне забезпечення для ОВНС/ОВД - оцінка впливу на навколишнє середовище - підрозділ "Повітряне середовище").
Ключові риси:
Сучасний інтерфейс користувача: система реалізує стандартну для операціоної системи Windows та інтуітивно зрозумілу схему інтерфейсу користувача.
Інтегроване рішення: система зберігла традиційну для Еолу інтегровану середу, що надає можливість повністю вирішити задачу моделювання процеса розсіювання шкідливих речовин, починаючи від задачі підготовки ісходних даних та розрахунку, закінчуючи підготовкою вихідних форм та карти розсіювання шкідливих речовин на місцевості.
Інтегровані функції керування робочими директоріями (папками)   забезпечує оперативність створення  нових та обобку  інсуючих об'єктів розрахунку.
Підтримка сеансовості:  користувачу надається можливість проведення багатоваріантного аналізу процесу розсіювання при різних значеннях вхідних даних. Спеціально для цієї мети розроблений механізм підтримки сеансів роботи з системою, що дозволяє ввести та зберегти історію сеансових змін.
Паперозбереження у рамках загального звіту: більш економічне розміщення вихідних форм у рамках загального звіту, зміна розмірів шрифту, що використовується для друку, а також можливість зменшення до 0 числа найбільших вкладників, що відображується на вихідній формі  "Концентрації шкідлих речовин у розрахункових точках" дозволяє зменшити число друкованих аркушів на 15-30%.
Можливість компактного збереження вихідних даних: система дозволяє зберегти загальний звіт, що містить вихідні табличні матеріали та карты розсіювання , в упакованому форматі. Звіт можна продивитися та роздрукувати на робочих місцях де не інсталльований Еол 2000 за допомогою вільно розповсюджуваною утліти  "Переглядач звітів Еол 2000".
Потужній графічний процесор:   об'єкти в карті розміщені на різних шарах – інсують шари вхідних даних з розміщеними на них джерелами викидів, санітарно-захисних зон та розрахунковий шар, що відображує карту розсіювання викидів шкідливих речовин. Система використовує покращений алгоритм побудови ізоліній, що дозволяє підвищувати точність відображення карти розсіювання за рахунок збільшення коефіцієнту якості побудови ізоліній . Користувач має можливість добавити будь яке число користувацьких шарів з метою вводу карти-схеми ділянки місцевості на якому провадиться розрахунок розсіювання. Для цієї мети Еол 2000 реалізує універсальний графічний редактор для вводу користувацьких примитивів. Користувацькі шари чи готовий шар "Топографічна основа" можуть також бути використані з метою відображення у вигляді підложки для побудови ізоліній готової цифрової карти місцевості, представленої у вигляді файлів формату bmp чи  wmf.
Підтримка топооснови як спеціалізованого об'єкту карти Еол 2000 значно спрощує можливості  виводу карти розсіювання на цифрові карти місцевості. Карта може друкуватися у заданому користувачем масштабі. Підтримка виводу карти розсіювання на графопобудівник через формування карт в форматі HPGL-2 під Windows 2000/XP забезпечує підтримку більших форматів друку
Реалізована побудова санітарно-захисної зони з урахуванням чи/та без урахування рози вітрів згідно з Державними санiтарними правилами планування та забудови населених пунктiв (ДСП-173-96)., що дозволяє вирішувати одну з підзадач розділу "Повітряне середовище" ОВНС/ОВД  (ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд).
Підтримується формування завдання на розрахунок "по умовчанню" з урахуванням вимог Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (реалізує уточнені вимоги до завдання розрахункових майданчиків та представлення результатів розрахунків у відповідності до " Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів , у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців").
У систему включені підтримка повних довідників баз даних ГДК та груп сумації шкідливих речовин. Користувач може розширяти та доповнювати їх.
Система проста у використанні та снабджена вбудованою контекстною довідковою підсистемою із виводом повної довідки на друк.
Еол 2000 зареєстрований Державним департамент інтелектальної власності МОН України , свідоцтво про Державну реєстацію виключного права власності ВП №321 від 15.04.1999.

Програмний комплекс Еол 2000 [h]  (Еол(ГАЗ)-2000[h])  версія 4.0 узгоджений Міністерством охорони навколишьоного природного середовища України листом від 15.03.2006 №2464/19/4-10 та призначений для проведення розрахукнів не тільки в приземних, але й у верхніх шарах атмосфери .
Розрахунки на висоті доцільно провадити на теріторіях місць з багатоповерховою забудовою до висоти забудови, в особливості при наяності низько розташованих джерел викиду
Еол 2000  [h]  стане у нагоді підприємствам для отримання будівельної ліцензії (як програмне забезпечення для ОВНС - оцінка впливу на навколишнє середовище - підрозділ "Повітряне середовище").
Програмний комплекс Еол 2000 [h]  (Еол(ГАЗ)-2000[h])  реалізує уточнені вимоги до завдання розрахункових майданчиків та представлення результатів розрахунків у відповідності до " Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів , у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців".

Утиліта «Показник ризику» реалізує оцінку ризиків запланованої діяльності та соціальних ризиків по фактору атмосферного повітря відповідно зміні №1 до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» (ОВНС/ОВД).
Утиліта може експлуатуватися тільки на робочих місцях, де установлений Еол 2000 модифікації 2010 року та вище.

Програмний комплекс «Екозвіт» узагальнює найкращі рішення автоматизації сучасних ділових процесів з метою застосування у галузі охорони атмосферного повітря. Застосується задля підготовки матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди. ("Інструкця про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 р. за N 341/12215, наказ №108). Програма була реалізована у Інтернет та Інтранет варіантах.
Інтернет варіант на данний момент замінено на автономну версію для ПК, але він був корисний для розробки обґрунтовуючих матеріалів у середовищі віртуального офісу та з метою мінімізації витрат на підтримку власної інформаційної інфраструктури.
Інтранет редакція рекомендується для використання на ПК або у локальній мережі офісу (без доступу в Інтернет)
Обидві редакції програмного комплексу «Екозвіт» забезпечують:
1.Формування обґрунтовуючих матеріалів в друкованому (приклад http://www.sfund.kiev.ua/down/eis/bases1.pdf) та електронному вигляді (http://www.sfund.kiev.ua/down/eis/bases1.xml). Електронний вигляд відповідає типовим формам XML схем  версія 3.1.1.3. узгоджених Мінприроди України.
2.    Перевірка сумісності типовим формам XML схем з формуванням звіту по несумісностям до виправлення.
3.    Імпорт даних з програм розрахунку забруднення, узгоджених Міністерством та експорту у Microsoft Word.
4.    Формування проекту нормативів ГДВ відповідно Приказу N309 від 27.06.2006г. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».
5.    Актуальні довідники. 
6.    Можливість інтеграції інформаційних матеріалів у графічному (як то генплан, карта-схема) та додатків у форматах *.doc,  *.txt,  *.pdf,   *.epl (пояснювальні матеріали, результати розранків, та ін.).
Ключові переваги Інтернет-додатку «Екозвіт» :
    Доступність застосування – послуга була доступна через мережу Інтернет (для початку роботи було достатньо зареєструватися  (нажав кнопку Реєстр.).
    Керований доступ. Для Вашої роботи надається власний робочий простір, який був доступний тільки уповноваженим Вами лицям.
    Простота застосування – забезпечується послідовним заповненням звітних даних, що не потребує високої кваліфікації користувача.
    Зменшення витрат на підтримку власної інфраструктури ПЗ. Для роботи з Інтернет-додатком було достатньо мати компьютер, обладнаний каналом  інтернет доступу со  зі швидкістю 128 Кбіт/с та вище, з Microsoft Internet  Explorer v 5.5 та вище та ніякої додаткової роботи для системного адміністратору.
Таким чином Ви отримуєте можливість використання новітніх нормативних, довідкових та технологічних наробок в рамках власного робочого простору в мережі Інтернет. 
    Вбудована розрахункова система забезпечувала автоматичне виставлення рахунків у відповідності з умовами договору на обслуговування.
    Абонентська плата за користування Інтернет-додатком  викростовувалася Кліентом у рамках одного календарного місяця на проведення операцій, що розраховуються на підставі діючих Тарифів у відповідності з умовами договору на обслуговування.
    Договір можна було отримати по факту реєстрації.
Інтернет - додаток «Екозвіт», предназначений був також для формування статистичної звітності у галузі охорони атмосферного повітря. Для цього забезпечуються :
1.    Життєвий цикл  статистичної звітності через формування звітів до обробки та архівацію відпрацьованих звітів в залежності від поточної календарної дати.
2.    Доступність довідкової інформації - забезпечується розвинутою довідковою базою у складі Класифікаторів   забруднюючих речовин та груп речовин; виробничих технологічних процесів,  технологічного обладнання (установок); заходів по охороні атмосферного поітря; одиниць виміру продукції, тощо.
3.    Форми статистичної звітності формируются в друкованому та електронному вигляді. Електронний вигляд відповідає типовим формам XML схем, узгодженим Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.
Інтранет редакція Екозвіт призначена для виристання на ПК чи у локальній мережі та забезпечує підготовку виключно обґрунтовуючих матеріалів на ПК, що відповідає наступним системним вимогам.
«Екозвіт» зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності, свідоцтво №14656 від 09.11.2005р. о Державній реєстрації авторського права на твір

Система Еол (ГАЗ) 2000 (Copyright  © 2000-2008 ООО "Софт фонд") базується на функціональності системи Еол 2000 та наслідує її ключові функціональні характеристики.
Розрахункові модулі системы реалізують "Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86" и "Отраслевую методику расчета приземной концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах компрессорных станций магистральных газопроводов" (Дополнение 1 к ОНД-86). Москва 1996.
Ключові риси:
Програма розширює традиційний набір моделей джерел викидів  моделью джерела газокомпресорної станції .
Реалізоване урахування трансформації оксиду азоту в діоксид азоту в атмосферних умовах.
Реалізований розрахунок коефіцієнту трансформації окису азоту в двуокис азоту на підставі даних замірів.
Реалізована можливість каскадного копіювання джерел викиду , включаючи склад викиду.
Еол (ГАЗ) 2000 зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної властності МОН України, свідоцтво про Державну реєстрацію виключного права власності ВП №558 от 04.07.2000. 
Також у системі передбачені:
   графічна інтерпетація результатів розрахунків з можливістю зміни масштабу карти розсіювання шкідливих речовин в атмосфері та отримання друкованої копії на прінтері чи плоттері;
   апарат генерації, перегляду та друку результатів розрахунків у формі таблічних документів; механізм створення на зовнішьому носії інформаційних файлів (так званих контрльних точок), що дозволяють переривати та подовжувати обчислювальний процес за бажанням користувача.
   Back To Top

Еол 2000 Designer – API, якє було спроектовано для розробки додатків, що використовують розрахунок розсіювання. В даний момент не росповсюджується.
Еол 2000 – відкрита система: архітектура системи розбита на три логічних рівня: рівень додатку, рівень розрахунку, рівень доступу до бази даних.
Дана архітектура дозволяє на базі інструментального пакету "Еол 2000 Дизайнер" (Copyright  © 1998-2ОО8 ТОВ "Софт фонд") (окремо постачаємого розширення Еол 2000) - інтегрувати зовнішні додатки, які можуть використовувати розрахунок розсіювання як вбудований інструментальний засіб. 
Прикладом подібного роду використання є розробка, виконана спільно з с фірмами Экомедсервіс та Экомм – інтегрироване рішення з викорисатнням геоінформаційної системи ArcView и інструментального пакету "Еол 2000 Дизайнер". Дане інтегроване рішення дозволяє:
   імпортувати ісходні дані для розрахунку розсіювання із бази даних ГІС;
   формувати завдання на розрахунок та провести розрахунок не виходячи із ГІС;
   відобразити результати розрахунку розсіювання у вигляді еквіпотенційних рівней у ГІС.

Еол 4.3 + ФОН (Copyright ©1996 ТОВ "Софт фонд") - автоматизована система розрахунку розсіювання викидів шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Призначена задля  розрахунку фона (Програма є DOS додатком, що на жаль не може використовуватися на компьютері з предустановленою системою Windows).
Реалізован розрахунов фонових концентрацій розрахунковим методом відповідно  «Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі» - Наказ № 286 від 30.07.2001р. зі змінами № 485 від 08.12.2016р. (далі ПОРЯДОК).
Порядок розрахунку фонових концентрацій передбачає наявність інформаці щодо усіх джерел забруднення населенного пункту як вхідних даних.
Результати розрахунків формують таблиці згідно Додатку 1 (Таблиці 1.1, 1.2, 1.3) и Додатку 3 ПОРЯДКУ без остаточно формування в звіт:
    Таблиця 1.1. Информация по расчетным прямоугольникам содержит список, состоящий из порядковых номеров расчетных прямоугольников на карте-схеме и соотетствующих им координат центров тяжести  этих прямоугольников.
    Таблиця 1.2. Максимальные концентрации См (отдельно формируются по каждому веществу и группе суммации) в центрах прямоугольников, распределенных согласно опасным направлениям ветра по направлениям.
    Таблиця 1.3. Конечные значения Сф для города (отдельно формируются по каждому веществу и группе суммации) по направлениям ветра.
   Таблиця 3. Величины фоновых концентраций загрязняющих веществ содержит величины фоновых концентраций загрязняющих веществ, установленные по результатам расчетов.

Замовники :
Нашими програмами користуються більш ніж чотириста організацій в Україні та странах СНГ.
Некоторые из наших Заказчиков:
    ДП МОУ "Вінницький проектний інститут" м.Вінниця 
    ЗАО Інститут «ДніпроВНДПІенергопром» м.Днепропетровськ 
    ТОВ «Проктер энд Гэмбл Менюфекчуринг Україна» м.Ордженікідзе
    ДКПДІ "Житомірагропроект" м.Житомір 
    ВАТ "МоторСiч" м.Запоріжжя 
    ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" м.Запоріжжя
    ДПІ „Запоріжцивільпроект”  м.Запоріжжя 
    ТОВ "ЕСКО-ВЕСТ" м.Івано-Франковськ 
    ТОО Азія-Софт Казахстан м.Алмаати 
    ДП "Київський Промбудпроект" м.Київ
    ДП "Інститут Київгенплан" м.Київ
    ОАО "Хімнафтамашпроект" м.Київ
    ТОВ "Екотон" м.Київ 
    ДП МОУ "Центральний проектний іститут"  м.Київ
    ВАТ «Укрнафтахімпроект”  м.Київ
    НТУУ «Київський політехнічний інститут» м.Київ 
    ВАТ "ВНІПІТрансгаз" м.Київ
    ПП "НВФ Екотест-Кіровоград" 
    ЗАТ "ГІРХІМПРОМ"  м.Львів
    Інститут "Львівнафтатранспроект" м.Львів 
    ТОВ "Євроекоскоп" м.Львів
    ДП "Хімтехнологія" м.Сєвєродонецьк 
     ПрАТ "Сєвєродонецький ОРГХІМ" м.Сєвєродонецьк
    ПНВФ "Екологія. Наука. Техніка" м.Миколаїв
    ЗАТ "Миколаївський ГІПРОГРАД" м.Миколаїв
    Одеський державний екологічний університет м.Одеса 
    ФОП Джеджора Сергій Володимирович м.Одеса
    НТЦ Полтавського відділення інженерної академії України м.Полтава 
    Підприємство "Полтавархпроект" м.Полтава
    ПП “ПФ "Промеко“ м.Ровни http://promeko.com.ua *
    ВАТ «НДІК» Росія м.Дзержинськ 
    ТОВ Електро ЛТД м.Севастополь
    ВАТ "Сумське машинобудівне НПО ім. М.В.Фрунзе» м.Суми 
    СМП "УКРА" м.Тернопіль 
    ПВКП "Глорія" Ужгородська обл.
    ТОВ "Екомілленіум" м.Ужгород 
    Асоціація "Харків-Екоцентр" м.Харьків
    Південдіпрондіавіапром  м.Харьків
    ТОВ НПП "Аналіттехніка" м.Харьків
    ЗАТ Херсон-Діпромісто м.Херсон
    ВАТ «Черкасиводпроект» м.Черкаси
    ПФ "ЧЕРНИГІВЦИВІЛЬПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЯ" м.Чернигів
    ПФ "НДІПроектреконструкція" м.Чернівці 
* офіційний ділер