Полезные ссылки
ЭКОЛОГИЯ
http://www.mepr.gov.ua Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
ЭКОЗВИТ - подготовка обосновывающих материалов
Наказ N309 від 27.06.2006р. Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
Наказ N448 від 27.06.2023р. Інструкція про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Наказ N407 від 17.19.2010р. Методичні рекомендації щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб’єктів господарювання з урахування технологічних ів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Наказ N541 від  22.10.2008р. Технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих речовин в атмосферу із стаціонарних установок спалювання з введеною тепловою потужністю більше 50 МВт
Наказ N23 від 20.01.2009р. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн на день)
Наказ N540 від 13.10.2009р. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику
Наказ N524 від 05.10.2009р. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва нормального електрокорунду в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні "на випуск”
Наказ N507 від 29.09.2009р. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей
Наказ N18 від 19.01.2012р. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на добу
Наказ №671 від 21.12.2012р.   Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)
Наказ №670 від 21.12.2012р.   Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів з плавильною потужністю, що перевищує 20 тонн на день
Наказ №177 від 10.05.2002р. Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, в идів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря
ЭОЛ  2000 - расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
ОНД-86 "Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86"
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ.
Наказ N173 від 19.06.1996р. "Державні санітарні правила  планування та забудови населених пунктів"
Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затверджено т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03 березня 2015 року)
Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 14 січня 2020 року № 52, чинний з 25.02.2020р.
Утилита "ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА" - оценка рисков запланированной деятельности и социальных рисков по фактору атмосферного воздуха
Наказ N1811 від 18.10.2023р. Про затвердження методичних рекомендацій "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря"
ЭОЛ 4.3 + ФОН (расчет фона)
Наказ N286 від 30.07.2001р.  "Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі"
ДРУГИЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
PDF creator , Решение для преобразования в формат PDF