Полезные ссылки
ЭКОЛОГИЯ
http://www.menr.gov.ua Министерство экологии и природных ресурсов Украины
ЭКОЗВИТ - подготовка обосновывающих материалов
Приказ N309 от 27.06.2006г. Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
Приказ N108 от 29.03.2006г. Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців
Приказ N407 от 17.19.2010г. Методичні рекомендації щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб’єктів господарювання з урахування технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Приказ N541 от  22.10.2008г. Технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих речовин в атмосферу із стаціонарних установок спалювання з введеною тепловою потужністю більше 50 МВт
Приказ N 23 от 20.01.2009г. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн на день)
Приказ N540 от 13.10.2009г. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику
Приказ N524 от 05.10.2009г. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва нормального електрокорунду в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні "на випуск”
Приказ N507 от 29.09.2009г. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей
Приказ N18 от 19.01.2012г. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на добу
Приказ № 671 от 21.12.2012   Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)
Приказ № 670 от 21.12.2012   Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів з плавильною потужністю, що перевищує 20 тонн на день
Приказ №177 от 10.05.2002г. Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, в идів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря
ЭОЛ  2000 - расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
ОНД-86 "Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86"
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ.
ДБН А.2.2-1-2003*  ЗМІСТ  МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ  ВПЛИВІВ  НА  НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  (ОВНС)  ПРИ  ПРОЕКТУВАННІ  І БУДІВНИЦТВІ ПІДПРИЄМСТВ,  БУДИНКІВ  І  СПОРУД.
*Даний нормативний документ містить Зміну №1 від 1 липня 2010 року.
Приказ N173 от 19.06.1996г. "Державні санітарні правила  планування та забудови населених пунктів"
Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затверджено т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03 березня 2015 року)
Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 14 січня 2020 року № 52, чинний з 25.02.2020р.
Утилита "ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА" - оценка рисков запланированной деятельности и социальных рисков по фактору атмосферного воздуха
N184 от 13.04.2007г. Про затвердження методичних рекомендацій "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря"
ЭОЛ 4.3 + ФОН (расчет фона)
Приказ N286 от 30.07.2001г.  "Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі"
ДРУГИЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
PDF creator , Решение для преобразования в формат PDF